Limburg - Voetbal


Afmeldingen scheidsrechters


Tot en met vrijdag 16.00u op het secretariaat: 011/28/16/30.

Fax: 011/28/56/00.

E-mail: carl.coopmans@footbel.com.


Vanaf vrijdagavond voor het betreffende weekend.

Gelieve steeds onderstaande personen te contacteren.


Voorzitter:

Groep E +assistendrechters;

De Heer Cauwbergs Armand

011/43/17/77.


2de ondervoorzitter

Groep F  ( 3de-4de prov)

De Heer Defleem François

011/58/16/00


Groep G 5 jeugd-en reservewedstreiden):

De Heer Caubergs Armond

011/43/17/77.

De Heer Defleem François

011/58/00/16.

De Heer Billen Aimé

011/68/48/02.

De Heer De Greefe Julien

089/38/23/41.

De Heer Billen Johnny

012/23/87/07.

De Heer Franken Leon

089/85/79/68.


Wedstrijden moeten steeds schriftelijk

bevestigd worden.

Voeg er een nodigbewijs bij:

dokter attest, werkgever.

Ingeval van overmacht kan men tijdens het weekend een collega-scheidsrechter

contacteren.

Deze vervanging moet maandag onmiddelijk aan het secretariaat gemeld worden.